Lūdzam iepazīties un akceptēt interneta veikalā malaliepaja.lv iegādājamo preču iegādes noteikumus. Interneta veikals malaliepaja.lv pieder Latvijas Republikā reģistrētai komercsabiedrībai SIA Konceptveikals MA:LA, Reģ.Nr. 42103083282, adrese Fr.Brīvzemnieka iela 58-1, Liepāja, LV-3401

1. Interneta veikalā malaliepaja.lv preces var iegādaties gan fiziskas, gan juridiskas personas.

2. Tā kā malaliepaja.lv piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) 10. pantu, šādā gadījumā, pircējam veicot pasūtījumu, starp pircēju un pārdevēju tiek slēgts Distances līgums.

3. Pircējam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir tiesības iegādāto preci atgriezt pārdevējam. Ja saņemtā prece neatbilst interneta veikalā norādītajai, lūdzam sazināties ar mums, lai atrisinātu situāciju abpusēji izdevīgā veidā.

4. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties izmantojot bankas pārskaitījumu, paypal maksājumu un norēķins preces saņemšanas brīdī skaidrā naudā (tikai mūsu konceptveikalā "MA:LA" Liepājā, Lielā ielā 13, t/n "Kurzeme" 1.stāvā vai mūsu sadarbības partneru salonā "Mākslas Lade" Liepājā, Fr.Brīvzemnieka ielā 58).

5. Klients ir atbildīgs par precīzu datu reģistrāciju. Sniedzot nepatiesu informāciju, piekļuve mājaslapai www.malaliepaja.lv var būt ierobežota. malaliepaja.lv darbinieki pirms preces nosūtīšanas var griezties pie pircēja, lai papildus precizētu pasūtījuma un piegādes informāciju.

6. Personām, kas jaunākas par 16 gadiem, lai iegādātos preci, jābūt vecāku vai aizbildņa piekrišanai.

7. Klients ir atbildīgs par preces piegādes informācijas precizitāti:

7.1 . Lūdzu, vienmēr norādiet pareizu pasta indeksu un piegādes adresi. Jūsu pasta indeksu varat atrast šeit - http://www.pasts.lv/lv/uzzinas/parbaudit_indeksu.html .

7.2 . Sniedzot nepareizu (vai viltus) informāciju, malaliepaja.lv nav atbildīga par nepiegādāto preci, kā arī ir tiesīga saņemt kompensāciju par veikto atkārtoto piegādi sakarā ar pircēja nepareizi sniegto informāciju.

8 . malaliepaja.lv patur tiesības:

8.1 Mainīt majaslapā informāciju par precēm, to aprakstus, cenas un lietošanas noteikumus. Jaunu malaliepaja.lv veikala lietošanas noteikumu ieviešana stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā.

8.2 . Privātpersonas, kuras neievēro lietošanas noteikumus, un nodarbojas ar sabotāžu, var tikt sauktas pie juridiskās atbildības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. Pieprasīt kompensēt transporta izmaksas, ja klients vienpusēji atceļ pasūtījumu, kā arī preču apmaiņas gadījumā.

9. Ja pārdomājāt un nolēmāt atteikties no pirkuma, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (PTAL) un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam. PTAL 12. panta 10. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. malaliepaja.lv saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. Lai vienotos par preces atdošanu atpakaļ, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: veikals@malaliepaja.lv vai telefoniski: +371 20039947, norādot pasūtījuma numuru un datumu.

10. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

11. malaliepaja.lv nodrošina savu lietotāju datu aizsardzību.

12. Ievērojot Latvijas Republikas likumdošanas normas, SIA „Konceptveikals MA:LA“ saglabā ar pircējiem noslēgtos pirkuma līgumus grāmatvedības kārtošanai nepieciešamajā apjomā.

Informācija par strīdu izšķiršanu tiešsaistē saskaņā ar Art. 14. Punkts 1. ODR (Online Dispute Resolution Regulation - tiešsaistes strīdu izšķiršanas regula):

Eiropas Komisija dod patērētājiem iespēju risināt tiešsaistes strīdus saskaņā ar Art. 14. Punkts 1. ODR vienā no platformām. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) kalpo kā vietne, kurā patērētāji var mēģināt panākt strīdu ārpustiesas izšķiršanu saistībā ar pirkumiem tiešsaistē un pakalpojumu līgumiem.